Mandiniha Raha

4 thoughts on “ Mandiniha Raha

  1. 18 Mety mbola harary isika raha mbola tsy lavorary sy miaina eto amin’ity tontolo ity. Tsy tokony hanantena fahagagana aloha isika izao. Milaza anefa ny Apokalypsy , 2 fa mbola ho sitrana tanteraka isika amin’ny hoavy. Voalaza ao fa nahita “reniranon’ny ranon’aina” sy “hazon’aina” ny apostoly Jaona.
  2. Jereo ny 'Courses We Offer'pejy, na, raha te hijery fanadinana ianao dia jereo ny'fanadinana'pejy. Ny lanjanao dia voamarina amin'ny ambaran'ny A1, A2, B1, B2, C1, na C2 (avo indrindra). Ny vokatra atolotr'ireo fitsapana fohy dia taridalana tsy azo ihodivirana, ka manandramantsika ny fari-pitsipika anananareo rehefa tonga ianareo, alohan'ny.
  3. Izikoa efa nidinihinao sandra raha mety hataony, ho hainao akory fomba hamalian̈a iro. MANDINIHA TSARA. Baiboly mivolan̈a: “Ataova fo raha hanan̈anaro eritreritry madio.” —1 Petera Iritrireta ty: ‘Tsao hanen̈iny zaho ty koa man̈araka raha ataony namako fo e?’ Mety ho tiany namanao marin̈y anao amy fotoan̈a io.
  4. “Mandiniha tena foana mba hahitana raha ao amin’ny finoana ianareo na tsia, ary zahao toetra foana ny tenanareo.”—2 KORINTIANINA 1, 2. a) Inona no vokany, rehefa misalasala ny amin’ny zavatra inoantsika isika?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *