Fantasie Over Het N.C.R.V.-Lied - Various - Een Halve Eeuw In Muziek (Vinyl, LP)

8 thoughts on “ Fantasie Over Het N.C.R.V.-Lied - Various - Een Halve Eeuw In Muziek (Vinyl, LP)

  1. Magazine about the 42nd edition of the North Sea Jazz Festival. The North Sea Jazz Festival takes place 7, 8 and 9 July in Ahoy Rotterdam, Holland.
  2. Ik zal vandaag nog een les gaan geven over muziek in de 19e eeuw zoals ik vorige week ook al een deel had behandeld. Jammer dat sommigen ervan uit gingen dat het uit zou vallen. Ik kan nu namelijk niet alle stof weer gaan behandelen. Maar kort wil ik even wat vragen aan de mensen die er wel waren en het huiswerk hebben gedaan.
  3. Het college mocht maximaal twintig leden hebben en kende een bestuur bestaande uit een president, een vice-president, een fiscus, een secretaris en een magister ceremoniarum. Het heeft bestaan tot in de twintigste eeuw. J. Serwouters schreef in een gedicht op een ander, maar vermoedelijk soortgelijk muziekcollege, dit maal ter eeren van de.
  4. De muziek van Beethoven vertegenwoordigde voor E.T.A. Hoffmann ‘een symbool van een verlangen’. Beethovens muziek was als een bovenwereldlijke, boven de materie uitstijgende vorm van expressie Hoffmann noemt in een legendarisch geworden artikel () over Ludwig van Beethovens Vijfde Symfonie muziek ‘de meest romantische van alle kunsten’.
  5. Muziek uit de romantiek gaat, net als de kunst, uit van het gevoel. Elementen en technieken om drama toe te voegen en te vergroten, worden in deze periode meer gebruikt dan ooit. KENMERKEN VAN MUZIEK IN DE ROMANTIEK: Melodisch: melodie word belangrijker. Accelerando/ritenuto (versnellen en vertragen), Crescendo/diminuendo (in volume harder en zachter worden) Harmonisch: Chromatiek.
  6. van het muziekleven’.2 Kennis over het Nederlandse negentiende-eeuwse muziek- en concertleven was inderdaad lange tijd zeer gering. Naast het standaardwerk van Eduard Reeser uit , Een eeuw Nederlandse muziek, , vormden vooral jubileumuitgaven en gedenkboeken de belangrijkste.
  7. Nov 19,  · In vestigde Edison zich in Menlo Park in New Jersey alwaar hij een fabriek bouwde met een laboratorium. In hetzelfde jaar vond Alexander Graham Bell de telefoon uit. Voor wie nog eens muziek wil horen uit de jaren stillekes.
  8. Doorsnee synthipoppop The Ting Tings: Sounds From NowheresvilleDe liedjes op de nieuwe cd van The Ting Tings zijn onderling zo verschillend van stijl, dat ze van verschillende muzikanten afkomstig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *